Goda tider för palestinsk poesi

För den som är intresserad av palestinsk poesi kunde hösten knappast ha börjat bättre. Under sista veckan i augusti ges en rad tillfällen att träffa palestinska poeter och konstnärer på besök i Sverige. Tidskriften Kritiker utkommer också med ett nytt nummer om palestinsk kvinnlig poesi nu och då.

Första tillfället infaller tisdagen den 28 augusti. Då ordnas ”En afton om samtida palestinsk poesi” i Författarförbundets lokaler på Drottninggatan 88 i Stockholm. Poeten och dramatikern Dalia Taha från Västbanken föreläser om strömningar i palestinsk poesi och poeterna Somaya El Sousi, Gaza, och Maya Abu Al Hayyat, Västbanken, samtalar med poeterna och litteraturkritikerna Athena Farrokhzad och Jenny Tunedal om återkommande bilder och figurer i palestinsk poesi.
Samtidigt lanseras det nya numret av Kritiker, nr 24/25, ”Ensamma kroppar kan inte skriva”. Det innehåller essäer och översättningar av kvinnlig palestinsk poesi från förr och nu. Bland annat skriver Hanna Nordenhök om motstånd i kvinnlig palestinsk poesi och diskuterar bland annat Fadwa Tuqans skrivande. I samband med hennes text finns utdrag ur Fadwa Tuqans självbiografi på svenska och några av hennes dikter i översättning.

Den 29 augusti talar konstnären Lina Selander, poeterna Asmaa Azaizeh, Västbanken, och Basima Takrouri, Västbanken, samt konstterapeuten och människorättsaktivisten Alhan Jeries från Haifa om skapande och motstånd. Arrangemanget hålls på ABF-huset i Stockholm.

Dagen därpå, den 30 augusti, handlar det om ”Gaza i bild och verklighet” på ABF-huset. Poeten Johannes Anyuru och Somaya El Sousi från Gaza diskuterar läget i Gaza utifrån deras prosalyriska verk ””En civilisation utan båtar”” (Glänta 2011) respektive ””Gaza Net”. Den senare finns i svensk översättning i senaste numret av Kritiker.

Den 1 september handlar det om Queeraktivism i Palestina, också i ABF-huset. Människorättsaktivisten Alhan Jeries från Haifa föreläser om sitt arbete på Aswat, den enda palestinska Ihbtqi-organisationen för kvinnor och transpersoner. Föredraget följs av ett samtal med genusforskaren Hanna Hallgren.

Den 2 september i Kulturhuset, Stockholm, är temat ”Hotade ord: Samtida palestinsk poesi skriven av kvinnor”. Palestinska och svenska poeter läser sin poesi på arabiska och svenska. Musikern Frida Spång ackompanjerar. Från Palestina deltar: Dalia Taha, Somaya al Sousi, Maya Abu Al Hayyat, Asmaa Azaizeh och Basima Takroui och från Sverige: Ida Börjel, Jenny Tunedal och Athena Farrokhzad.

Flera av de palestinska och svenska poeterna kommer även att uppträda i Uppsala i början av september.

Detta inlägg publicerades i Nyheter. Bokmärk permalänken.